WARUNKI GWARANCJI

WSZYSTKIE PRODUKTY SMARTABLES POSIADAJĄ ROCZNĄ GWARANCJE

WARUNKI GWARANCJI

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym oraz w oparciu o uprawnienia gwarancyjne określone w Regulaminie.
 2. Sklep oferuje roczną gwarancję na Produkty.
 3. Gwarancją objęte są wady stolarki meblowej oraz elektroniki zarówno w zakresie wykonawstwa jak i użytych materiałów i podzespołów.
 4. Gwarancja obejmuje jedynie Produkty zakupione bezpośrednio w Sklepie.
 5. Roszczenia z tytułu gwarancji są realizowane poprzez jego narpawę a jeżeli nie jest to możliwe, poprzez wymianę Produktu na nowy.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Produkt w szczególności zakresie w jakim wynikają one z niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi użytkowania Produktu.
 7. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne należy uczynić zgłoszenie pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na storonie Sklepu.
 8. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz dane Klienta składającego reklamację.
 9. Warunkiem rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego jest przesłanie Produktu na adres Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania Produktu.
 11. W sytuacji uznania roszczenia gwarancyjnego za zasadne Sprzedawca usunie wadę i odeśle Produkt na adres wskazany przez kupującego na swój koszt. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy.
 12. W sytuacji nieuznania roszczenia za zasadne, Sprzedawca odeśle Produkt do kupującego na jego koszt po wcześniejszym uregulowaniu przez kupującego kosztów przesyłki.
 13. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

FORMULARZ GWARANCYJNY

Proszę uzupełnić poniższy formularz gwarancyjny. Kopia zostanie przesłana również na Twojego maila. Kopie maila proszę załączyć do przesyłki.

Your Name (required)

Your Email (required)

Order Number

Warranty claim reason

Additional Information